Privacyverklaring

Ontdek & Leer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van Ontdek & Leer

Anneke Scherpenzeel
Kortgerecht 66
4145 NM Schoonrewoerd
06 2149 2216
info@ontdek-en-leer.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ontdek & Leer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt van jou en/of jouw kind.

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer

Tevens verwerkt Ontdek & Leer gegevens zoals onderzoeksverslagen en schoolrapportages, zodat de RT-begeleiding adequaat uitgevoerd kan worden. Ook worden gegevens over bezoekactiviteiten op de website (https://www.ontdek-en-leer.nl) via Google Analytics verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Ontdek & Leer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het kunnen opstellen en aanpassen van hulp- en handelingsplannen om de individuele RT-begeleiding van jouw kind als maatwerk te kunnen uitvoeren
  • het kunnen bellen of e-mailen om de RT-begeleiding adequaat uit te kunnen voeren en voor de verslaglegging van de dienstverlening
  • het afhandelen van de betaling

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Ontdek & Leer bewaart de persoonsgegevens tijdens de gehele periode van de onderzoek en RT-begeleiding tot een maximum van vijf jaar na de laatstgenoten RT begeleiding.

Ontdek & Leer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Voor de financiële administratie wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slechts na goedkeuring zal ik contact opnemen met de school van je kind, voor overleg en verslaglegging om de RT- begeleiding adequaat uit te kunnen voeren.

Ontdek & Leer verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Ontdek & Leer gebruikt alleen analytische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ontdek-en-leer.nl

Ontdek & Leer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd

Ontdek & Leer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ontdek-en-leer.nl