Remedial Teaching

Ontdek & Leer is een remedial teaching praktijk gespecialiseerd op het gebied van rekenen, wiskunde en dyscalculie. Ontdek & Leer richt zich op kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en biedt hulp bij leerproblemen.

Tijdens de begeleidingsmomenten is er aandacht voor de werkhouding, de concentratie, het ondersteunen van het werkgeheugen en het leren leren.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Neem dan contact met mij op.